• BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2019

  • BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2018 ( KIỆN TOÀN)

  • Tặng quà lưu niệm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2014-2017

Print
Written by Ban quản trị mạng

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA

-----------o0o------------

 

 

                  

       Phú Yên, ngày 05 tháng 01 năm 2015

DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA
LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2014-2017

---------------

 

TT

Hình ảnh

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

Email

1

Lê Xuân Thạch

Bí thư

0914 14 00 76

0967 68 55 00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Võ Thị Mỹ Nga

Phó Bí thư

0967 70 1122

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Tấn Khả

Phó Bí thư

0166 973 9897

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Xuân Hà

Ủy viên Ban thường vụ

0164 99 10 118

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

 

 

 

 

6

 

Lê Hồng Sơn

Ủy viên Ban thường vụ

0976 206 204

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên Ban chấp hành

0977 411 307

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lương Huy Chương

Ủy viên Ban chấp hành

0909 290 301

01295563964

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Ngọc Minh Huy

Ủy viên Ban chấp hành

0974 609 525

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 

Võ Nguyễn Bảo Huân

Ủy viên Ban chấp hành

0916 262 482

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

 

Huỳnh Dương Khánh Linh

Ủy viên Ban chấp hành

0975 288 796

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Dương Quốc Hiệu

Ủy viên Ban chấp hành

0977 451 529

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Trần Ngọc Hải

Ủy viên Ban chấp hành

0166 66 74 793

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Phan Thị Huyền

Ủy viên Ban chấp hành

0982 398 613

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Lê Thị Quỳnh Như

Ủy viên Ban chấp hành

0167 733 8225

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Lê Văn Ngọc

Ủy viên Ban chấp hành

0168 754 7803

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       

 

19

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Ủy viên Ban chấp hành

0913 230 028

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Khả Trúc

Ủy viên Ban chấp hành

0167 403 7995

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA

-----------o0o------------

 

 

                  

       Phú Yên, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ
ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA
LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2014-2017

---------------

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Xuân Hậu

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2

Nguyễn Tấn Khả

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

3

Lê Thị Quỳnh Như

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

4

Lê Xuân Trường

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

5

Phạm Thị Mỹ Xô

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838442
Free Joomla Theme by Hostgator