• Tặng quà lưu niệm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014

THÔNG BÁO Về việc làm và nộp hồ sơ đăng ký sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016

Print
Written by Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN                    

BCH HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

                         ***

                       Số:     -TB/HSV                                   Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc làm và nộp hồ sơ đăng ký sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016

I. Hồ sơ đăng ký sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016

 Các Liên chi Hội thực hiện đề cử, giới thiệu các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo thành tích (theo mẫu)

- Bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện có xác nhận của Cố vấn học tập.(Điều kiện: ĐTB học tập > 7,0 và Điểm rèn luyện > 75).

- Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận.

- Giấy xác nhận là hội viên tham gia hoặc cổ vũ ít nhất 5 hoạt động của Đoàn – Hội nhà Trường, do Chi hội trưởng và Bí thư liên chi (theo mẫu).

- 2 ảnh 4x6, ảnh hoạt động cận cảnh (nếu có).

 File download: images/upload/documents/Xet_sv_5_tot_cap_truong.rar

I. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ giới thiệu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 - 2016 gửi về Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường (Phòng trực Kí túc xá), trước 16h00 ngày 24/10/2016. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Lê Xuân Hà, điện thoại: 01649910118.Dự kiến Hội đồng xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt vào lúc 10h30 ngày 27/10/2016và công bố kết quả trên website và facebook của Đoàn – Hội trường.

 

Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét.

     

 

 

  Nơi nhận:

- Hội sinh viên tỉnh (b/c)

- Đảng ủy – BGH (b/c)

- Đoàn Trường (b/c)

- Phòng, Ban, Khoa, Tổ (phối hợp)

- LCH các khoa (Thực hiện)

- Lưu VP Hội SV

TM. BTK HỘI SINH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Xuân Hà

 

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838442
Free Joomla Theme by Hostgator