• Tặng quà lưu niệm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014

THẾ LỆ THAM GIA DIỄN ĐÀN "HIẾN KẾ CHO ĐOÀN"

Print
Written by Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN

 ***

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

"HIẾN KẾ CHO ĐOÀN"

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   

   

Phú Yên, ngày  19 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

 

 

THẾ LỆ THAM GIA DIỄN ĐÀN "HIẾN KẾ CHO ĐOÀN"

 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 271-KH/TĐTN-TG, ngày 19/10/2016

của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên)

--------------

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh  Phú Yên năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Hiến kế cho Đoàn" năm 2016, Ban Tổ chức Diễn đàn ban hành Thể lệ tham gia Diễn đàn "Hiến kế cho Đoàn" với những nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên; cựu cán bộ Đoàn các cấp; những người quan tâm đến công tác Đoàn - Hội - Đội hiện đang sinh sống và làm việc trong tỉnh, không giới hạn về độ tuổi.

Filedownload:images/upload/documents/The_le_tham_gia_Dien_dan_Hien_ke_cho_Doan-FINAL.doc

          2. Thời gian

Thời gian nhận bài thi từ ngày 20/10/2016 đến hết ngày 31/3/2017.

          3. Nội dung tham gia

Diễn đàn tập trung trao đổi, góp ý, bổ sung, định hướng những nội dung trọng tâm xoay quanh việc phát triển Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Các chủ đề tập trung các nội dung như sau:

- Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong công tác giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực trạng và nguyên nhân kết quả, hạn chế công tác Đoàn - Hội - Đội hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Hiến kế những mô hình, giải pháp hay, thiết thực và hiệu quả góp phần phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng vững mạnh thời gian tới:

  + Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp, đặc biệt là cán bộ Đoàn cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn thời kỳ mới.

 + Đánh giá và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên...

  + Đề xuất các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên đối với từng đối tượng thanh niên khác nhau như đối tượng đặc thù thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên trong doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước...; giải pháp giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng thanh niên chậm tiến...

  + Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

+ Giải pháp nhân rộng các mô hình hoạt động thu hút thanh niên, mô hình kinh tế hiệu quả...

+ Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, chú trọng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả...

          4. Hình thức thi

Các cá nhân, tập thể tham gia Diễn đàn "Hiến kế cho Đoàn" theo một trong 02 hình thức sau:

4.1. Tham gia trực tuyến tại địa chỉ website Tỉnh Đoàn (tinhdoanphuyen.org.vn) chuyên mục Hiến kế cho Đoàn.

          Thí sinh tham gia dự thi truy cập vào trang website của Tỉnh Đoàn tại địa chỉ: http://www.tinhdoanphuyen.org.vn chuyên mục Diễn đàn "Hiến kế cho Đoàn" để đăng ký thông tin và tham gia góp ý, đề xuất giải pháp.

            4.2 Thí sinh tham gia dự thi có thể gửi bài dự thi dưới dạng file word, font Time New Roman, cỡ chữ: 14, khổ giấy A4 (bài thi đảm bảo 03 phần, gồm: phần mở đầu, thân bài, kết luận - khuyến khích các bài viết có hình ảnh minh họa) gửi về Tỉnh Đoàn qua hộp thư điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          * Lưu ý:

           - Thí sinh tham gia dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân theo giấy chứng minh nhân dân (họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị học tập hoặc công tác) để xác thực đúng theo đối tượng quy định của Ban tổ chức.

          - Ban Tổ chức sẽ đóng phần mềm trực tuyến và gmail vào lúc 0h00 ngày 31/3/2017. Sau thời gian trên các thí sinh không thể truy cập, tham gia dự thi.

          5. Giải thưởng

          Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, xét chọn và tổ chức khen thưởng, trao giấy chứng nhận cho các thí sinh có giải pháp, đề xuất, hiến kế hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên. Đồng thời, đăng tải trên các phương tiện tuyên truyền của Đoàn như website Tỉnh Đoàn, trang facebook Tỉnh Đoàn (địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn), Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tại chuyên mục Phát thanh thanh niên, chuyên mục Góc trẻ trên Báo Phú Yên...

            Trên đây là Thể lệ tham gia Diễn đàn "Hiến kế cho Đoàn" của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên.

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838442
Free Joomla Theme by Hostgator