• BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2019

  • BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2018 ( KIỆN TOÀN)

  • Tặng quà lưu niệm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ tư 21/4 và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/4.

Print
Written by Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ tư 21/4 và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/4.

Thời gian: ngày 18/4/2017 đến hết 21/4/2017

Địa điểm: Tòa nhà B2 trung tâm TTTV CS 1 và CS2

Các bạn tham nha và cổ vũ nhiệt tình nhé!

File kế hoạchimages/upload/documents/KH-NGAY-SACH-21-4_1.pdf

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838442
Free Joomla Theme by Hostgator