• BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2019

  • BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2018 ( KIỆN TOÀN)

  • Tặng quà lưu niệm BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014

Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ II - năm học 2017-2018

Print
Written by Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ II - năm học 2017-2018

60 Câu hỏi và đáp án của Hội thi:

Link download: images/upload/documents/60-cau-hoi-cong-bo-co-dap-an.doc

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838442
Free Joomla Theme by Hostgator